Op 7 augustus waren we in Enschede. In vol ornaat maakten we er 'n mooi vakantie uitje van voor de bewoners. Met 'n klaterend applaus werden we ontvangen en gaandeweg het optreden raakte de zaal overvol. En men luisterde en of zong uit volle borst mee, hetgeen voor iedereen maakte dat het 'n heel bijzondere avond was. Zelfs vele bekenden kwamen we daar tegen en 'n avond om niet te vergeten. Enschede tot ziens.

Ga naar top