Voorzitter: Jan Blokhuis
   
Secretaris: Henk Mulder
   
Penningmeester : Willy Huistede
   
Algemeen leider  en PR.: Bert Morrenhof
   
Dirigente: Ingrid van Ree
   
Presentatie optredens: Jan Nijland, Harry Veltman, Eddy ten Donkelaar
   
Beschermheer van ons koor: Dhr. Rob Welten voorheen burgemeester van onze gemeente                             
   

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het 3-manschap : voorzitter + secretaris + penningmeester.

Het voltallig bestuur bestaat uit 4 leden.

Verdere commissie's:

Activiteiten commissie: Herman Horstman, Bert Morrenhof

Sponsor commissie:     Jan Nijland, Henk Mulder.

Geluid optredens:         Willy Huistede, Benny Geerdink.