20230125 202341

Deze week zijn we in Enschede aan de Boulevard en treden we op bij "Manna".

Dat het als vanouds 'n gezellige avond werd is duidelijk, mede door de geweldige organisatie en de vrijwilligers die hier hun vrije tijd insteken. De vele toehoorders zongen en deinden mee op de tonen van de muziek en gingen na afloop tevreden huiswaarts. Ook onze muzikanten speelden vanavond weer ouderwets en laten we onze dirigente zeker niet vergeten. Als kaperkapitein ging ze voorop om de piraten tot orde te roepen.

20230125 202531