Voorzitter Jan Blokhuis
Secretaris Henk Mulder
Penningmeester : Rob Ester
   
Algemeen leider  en PR.: Bert Morrenhof
   
Coördinator  materiaal: Rudy Pauwels
   
Dirigente: Ingrid van Ree
   
Presentatie optredens: Jan Nijland, Harry Veltman
   
Beschermheer van ons koor: Dhr. Rob Welten Burgemeester van onze gemeente Borne                             
   

 

 

Dagelijks bestuur wordt gevormd door het 3-manschap : voorzitter + secretaris + penningmeester.

Het voltallig bestuur bestaat uit 5 bestuursleden.

Verder,

Activiteiten commissie: Herman Horstman.

Sponsor commissie:      Jan Nijland.

Geluid optredens:         Willy Huistede, Benny Geerdink.

Site beheer:                 Willy Huistede.

 

Ga naar top