Donderdag 15 november zijn we via de Bornse beek naar Hengelo gevaren. Hier traden we op voor de ouderenbond PCOB en de KBO in het wijkcentrum van de Hengelose Es.

IMG 0838

 Dat het 'n mooie middag zou worden werd al snel duidelijk, over en weer gingen de grappen en grollen over de toonbank. Het publiek  (nu wederom 'n volle zaal) kon dit zeer waarderen hetgeen veel hilariteit te weeg bracht. Dat deze bond uitgedorste groep piraten ook nog konden zingen verraste menig toehoorder.

IMG 0836

De voorzitter heet allen welkom.

IMG 0842

Nu zijn de piraten aan wal, nou dat hebben ze geweten.

IMG 0844

Zelfs middag gym hoorde erbij.

IMG 0848

Onze drummer in vol ornaat.

IMG 0851

En de muzikanten, nou die kunnen er wat van.

IMG 0854

Vele toehoorders...............

IMG 0853

Het zijn toch echte piraten, en zo bont uitgedost!!!!!!!

IMG 0791

Kijk eens, de man van de hotelkamer............

IMG 0852

Die jongens kunnen er echt wel wat van.

IMG 0840

Enthousiast deden allen mee, geweldig Hengelo.

Zo voldaan gingen allen huiswaarts, nadat wij nog 

even met de boot ergens moesten aanmeren......

 

PCOB en KBO dank en tot ziens.

 

 

 

 

Ga naar top